BAHARİYE MENSUCAT

Fair Dates
Bahariye
Name Place Date
JAPAN JAPAN CREATION 19-20 NOVEMBER 2019
LONDON THE LONDON TEXTILE FAIR 15-16 JANUARY 2020
NEWYORK I OF THE WORLD TURKEY 21-22 JANUARY 2020
MUNICH MUNICH FABRIC STARTS 4-5-6 FEBRUARY 2020
PARIS PREMIERE VISION PARIS 11-12-13 FEBRUARY 2020